Skip to main content

Visjoner og verdier

Her kan du lese om våre visjoner og verdier

Visjon

Gode kundeopplevelser

Med den rivende utviklingen som finner sted i samfunnet, vet vi at vår bransje vil se helt annerledes ut om noen år. Både med hensyn til ny teknologi, nye forbrukermønstre og nye krav til kundeopplevelse. For å mestre endringene og utnytte mulighetene som kommer, er det av avgjørende betydning at vi følger med i utviklingen.

Våre verdier

Verdiene våre sier noe om hvem vi er, hva vi står for, og hvordan vi jobber

De skal fungere som rettesnor for hvordan vi tenker og handler-som en rød tråd i alt vi gjør. Når alle i en bedrift deler de samme verdiene, skapes en felles identitet og kultur. Fem verdier Vi i IP Solutions er stolte av verdiene våre. Det er viktig at alle forstår og etterlever disse- hver og en av oss. Dette er en forutsetning for å bygge morgendagens IP Solutions

Kunden først

Viktigheten ved å skape gode kundeopplevelser

Fornøyde og lojale kunder er en forutsetning for vår virksomhet. Vi klarer å skape gode kundeopplevelser når vi overgår kundens forventninger. I IP Solutions setter vi alltid kunden i førersetet og ser på hvert kundemøte som en mulighet til å skape unike opplevelser. Våre ansatte er de som utgjør forskjellen – hver dag.

Entusiasme

Viktigheten ved å vise glede og energi

Entusiasme og glede er helt sentralt i et positivt arbeidsmiljø. Medarbeidere som byr på seg selv, som møter utfordringer med en positiv holdning og som brenner for faget sitt verdsettes høyt i IP Solutions. Vi vet at disse egenskapene også verdsettes høyt av våre kunder.

Lagspill

Viktigheten ved å gjøre hverandre gode

I IP Solutions beundrer vi gode presentasjoner og unner hverandre suksess! Vi har tro på at de beste presentasjonene skapes gjennom lagspill. De største heltene er de som lar seg inspirere av sine kollegaer, som tør å utfordre på en konstruktiv måte og som evner å skape gode resultater i samarbeid med andre. Sammen med kundene våre skal vi gjøre hverandre gode!

Sannferdighet

Viktigheten ved å være oppriktig og holde det vi lover

Sannferdighet betyr å være ærlig, tydelig og oppriktig i våre handlinger. Dette er en forutsetning for å skape tillit og et positivt omdømme. Alt vi sier og gjør skal tåle dagens lys, noe som er utgangspunkt for å skape gode og varige relasjoner blant medarbeiderne og våre kunder.

Resultatorientert

Viktigheten ved å skape verdi for våre kunder, medarbeidere og virksomheten

IP Solutions skal være en fremoverlent bedrift hvor hver medarbeider er opptatt av å levere gode opplevelser, prestasjoner og resultater. Vi må alltid gjøre våre valg på basis av hva som skaper mest verdi for våre kunder, medarbeidere, leverandører, for virksomheten og samfunnet for øvrig. På den måten sikrer vi en utviklende og inspirerende arbeidsplass samt langsiktige og lønnsomme relasjoner med våre forretningsforbindelser.

Veien videre

Riktig produkt i rett mengde til rett tid

For å lykkes fremover, må IP Solutions levere riktig produkt i rett mengde til rett tid, tilpasset kundens behov og ønsker. Vi må styrke og utvikle vårt produkt- og tjenestetilbud, og ha som mål å bli den foretrukne samarbeidspartneren innen vår bransje. VI i IP Solutions skal ha en ambisiøs og spennenende visjon som er helt nødvendig å strekke seg etter om vi skal lykkes. Det betyr at vi hver dag må jobbe med å holde oss orientert om ny teknologi og nye trender som skal komme virksomheten og våre kunder til gode.