Skip to main content

I dag har mange bedrifter tilgang til telefoni og internett gjennom et mer enn 100 år gammelt kobbernett.
Kobbernettet krever mye vedlikehold og har ikke nok kapasitet til dagens krav og forventninger. Kostnaden på vedlikehold blir dyrere for hver mnd som går, ettersom de fleste nå er i ferd med å kutte ut fast telefon hos både bedrifter og i de private hjem. Den økte kostnaden på vedlikehold av nett, blir skjøvet over på sluttkunde, noe som i mange tilfeller fører til at prisen for en internettaksess eller fasttelefon, enkelte ganger overstiger pris på fiber eller mobilløsning.
Med dette som bakgrunn, har Telenor besluttet å bytte ut det gamle nettet med fiber.

Hva kan du gjøre?

I de fleste tilfeller kan bedriften allerede i dag gå over på mer moderne løsninger som fiber eller mobil løsning. Det lønner seg derfor å sjekke om du kan oppgradere allerede nå, slik at man ikke risikerer å stå uten nett. Fordelene ved å oppgradere til fiber nå er flere:

  • Med større kapasitet kan man flytte over tekniske løsninger og plattformer til en skybasert løsning. Disse alternativene er oftest bedre, mer moderne og mer kostnadseffektive.
  • Du ikke tenke på at bedriften baserer kommunikasjon på et utdatert og usikret nett.
  • Ingen hensyn å ta når kobbernettet faktisk opphører – du kan fokusere på bedriftens forretning. I sluttperioden for kobbernettet forventes det en stor backlog på oppgraderinger.

Hvordan sjekke dekning på din adresse?

Send en forespørsel gjennom vårt kontaktskjema så sjekker vi hva som kan leveres på din adresse. Vi leverer alt du trenger i forbindelse med overgang, som trådløst nett, brannmur, office løsninger samt alt annet for å få din bedrift inn i en mer produktiv hverdag.

Kontakt oss

Leave a Reply