Skip to main content

Noen trinn for å lykkes med eget firma

Det er en spennende tid. Du står gjerne på trappene til å komme i gang med ditt eget firma og du driver med informasjonsinnhenting. Det er ingen fasit på hva som skal til for å lykkes, men vi ønsker å kommunisere noe av vår egen erfaring med å starte eget firma.

  1. Kjenn dine egne begrensninger og søk hjelp
  2. Søk informasjon
  3. Lag en forretningsplan, hvilken bransje ønsker man å satse mot
  4. Lag priskalkyle og budsjett
  5. Skaff deg gode rutiner fra dag en
  6. Behandle dine utgiftsbilag som verdipapir
  7. Hold bedriften og personlig økonomi adskilt
  8. Dokumentmaler
  9. Finn samarbeidspartnere som lytter til dine behov og har kunnskap og erfaring om hvilke systemer og infrastruktur du trenger for å komme i gang
  10. Finn en god revisor og regnskapsfører og bruk dem som rådgivere. Spesielt i begynnelsen kan det være lett å trå feil i jungelen av lover og regler du som næringsdrivende må ha kjennskap til og må følge. 

Hva er sjansen for å lykkes

Det kan være tøft å starte egen bedrift, men også oppnå en større premie hvis en lykkes. Det å starte for seg selv er normalt resultatet av et solid stykke arbeid, basert på personlige og faglige forutsetninger, god orden og økonomistyring, ekstremt mye vilje og stor tålmodighet. For å prioritere egen virksomhet må man velge bort andre ting, og ha dette med i sin vurdering.

En av de viktigste prioriteringer du må gjøre under planleggingen av oppstarten av eget firma, er å skaffe deg oversikt over hvilken IKT infrastruktur du må ha for at forretningen skal fungere, og hva dette vil koste deg.

Når man i dag benytter begrepet infrastruktur, er det ofte i forbindelse med vei, strøm, nettverk, jernbane, flyplasser, bredbånd osv. Når vi benytter dette begrepet innen IKT har det samme rolle, men i en mindre skala enn for samfunnet forøvrig.

En feil som ofte skjer innen IKT er at infrastruktur blir en samlebetegnelse for alt mulig rart. Dette ofte fordi man er usikker på begrepets sanne definisjon.

Vår definisjon er at infrastruktur er utstyr, programvare, funksjoner og tjenester som danner grunnlag og et «fundament» og gir tilgang til andre tjenester.

For eksempel, så kan man i det tilfelle hvor man leverer IKT tjenester, kategorisere følgende utstyr og tjenester som infrastruktur:

-Nettverk og sikkerhet (switcher, brannmur, VPN, nettforbindelse, WAN o.l )
-Lagring (Fiber teknologi, lagringsreplikering,  backup o.l.)
-Katalogtjeneste (Advice directory, Radius, o.l.)
-E-post og gruppevare (E-post, kalender, adressebok, TeamViewer, Teams, o.l.)
-Utskriftstjenester (Skanne, kopi, print o.l.)
-Arbeidsstasjoner (Datamaskiner, skjermer og tilbehør )
-Telefoniløsninger (Mobil Bedriftsnett løsninger, IP-baserte systemer o.l.)
-Samhandling (Videokonferanse, IM tjenester, Visuell samhandling, O.L.)
-Fasilitetstjenester (Datarom tjenester, adgangskontroll o.l.)
-Applikasjons- og lisenstjenester ( Fagsystemer, lisens, programvare, ERP o.l.)
-Filhåndtering (Dokumenthåndtering, Versjonskontroll, replikering, synkronisering, o.l.)

Når du skal bygge opp en fremtidig infrastruktur i firmaet ditt, er det viktig å vite hvilke tjenester og produkter du må ha for at firmaet ditt skal kunne fungere. Gjøres det ikke en grundig jobb her, kan det fort bli veldig dyrt i ettertid. Infrastrukturen vil alltid være en vital del av virksomheten, så da anbefales at du søker råd og veiledning over hvilke utstyr, tjenester og funksjoner du trenger, og ta dette i prioritert rekkefølge; ta de viktigste tingene først.

Vi i IP Solutions ønsker alle som vil forsøke å starte egen virksomhet lykke til. Av egen erfaring vet vi at det være tøffe tak iblant, men det kan også være motiverende og spennende og gi en ekstra følelse av frihet når det går bra.